Panský dvůr s lihovarem Bisingrov

Panský dvůr s lihovarem Bisingrov

Tak jsme se vrátili z dnešního výletu 😇 a kde jsme byli?

Panský dvůr s lihovarem Bisingrov 🐾

Bývalý hospodářský dvůr Bissingenhof je nerozlučně spjat s čimelickou tvrzí, s níž v minulosti tvořil jeden celek. První zmínky o čimelické tvrzi pocházejí z roku 1483. Bisingrův dvůr byl však postaven až později. V roce 1685 koupil Čimelice v dražbě Jan Jindřich z Bissingenu. A právě jeho syn Karel Bohumil Bissinger (hejtman Prácheňského kraje od roku 1725) nechal hospodářský dvůr v roce 1719 vystavět. Rod Bissingenů byl na území Čimelicka-Rakovnicka aktivní v období let 1686-1782. Vymřel však bez pokrevních potomků a čimelická tvrz i s hospodářským dvorem přešla do rukou manželky posledního majitele. Nemovitosti se tím dostaly do rukou rodu Vratislavů a v roce 1850 je převzal Karel Schwarzenberk. Bisingrův dvůr se nachází východně od Čimelic na poloostrově, vede k němu úzká hráz mezi Bisingrovským rybníkem a rybníkem Stejskal. Někdy kolem 1. poloviny 18. století existoval na našem území asi největší počet podobných hospodářských dvorů, které měly ve správě k nim přiléhající zemědělskou půdu, o níž se staraly. Jedním z těchto dvorů byl i Bisingrov, který je v současné době ve vlastnictví rodu Schwarzenbergů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top